Zapraszamy od odwiedzenia oraz .

1. TV live Polish pobiera opłate wyłącznie za wynajęcie pomieszczenia korzystanie z naszych urządzeń i dostęp do internetu.

a) Firma TV Live Polish nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej i cywilnej w przypadku upadłości firmy z nami współpracującej (lub jej sprzedaży)

2. Nie mamy żadnej możliwości oddziaływania na zawartość programów które Państwo dzięki nam oglądają.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść programów, jakie Państwo oglądają dzięki naszej usłudze.

4. Klient zobowiązuje się do podawania prawdziwych, dokładnych, bieżących i pełnych informacji kontaktowych na swój temat. Zobowiązuje się również niezwłocznie powiadamiać nas o wszelkich zmianach w twoich danych kontaktowych, aby były prawdziwe, dokładne i pełne.

5. Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie poufności haseł i/lub nazwy użytkownika stosowanej w związku z korzystaniem z naszych Usług,. Klient jest również w pełni odpowiedzialny za wszelkie czynności, jakie są podejmowane za pomocą jego hasła i rachunku. Zobowiązuje się: zachować poufność nazwy użytkownika oraz haseł i nie ujawniać im osobom trzecim; niezwłocznie powiadomić nas o skorzystaniu z Twojego hasła oraz konta przez nie upoważnioną osobę, a także o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa, a także używać wyłącznie własnej nazwy użytkownika i hasła do logowania się do naszych Usług.

6. TV Live Polish nie ponosi żadnej odpowiedzialności do zmian w Państwa pakietach które macie wykupione u dostawców usług telewizyjnych.

7.
Pragniemy poinformować i przypomnieć, że od dnia 1
Października, 2008 r.
zaczął działać program, który w dniu, kiedy mija termin zapłaty
automatycznie zablokuje Państwa konto
i zostanie ono powtórnie odblokowane po
uregulowaniu rachunku do 48 h.


OPŁATA MANIPULACYJNA ZA POWTÓRNE ODBLOKOWANIE
KONTA WYNOSI EXTRA
20 $ Can.


Decyduje data stempla pocztowego.

Powyższa kara obowiązuje jeżeli wystawiony został czek bez pokrycia. Dwukrotne wystawienie czeku bez pokrycia spowoduje że od takiej osoby będziemy przyjmowali wyłącznie czeki certyfikowane.

8. Proponujemy następujące formy płatności: Przesłanie czeku money order lub paypal, albo wysłanie pieniędzy za pomocą Western Union.

TV Live Polish
Adres :


W przypadku jakiś problemów finansowych oraz jeżeli chcecie Państwo zapłacić w innej formie prosimy o telefon do biura w Toronto.

9. Problemy techniczne prosimy zgłaszać wyłącznie telefonicznie pod numer . Proszę zostawić wiadomość z numerem telefonu ,nazwiskiem ,imieniem oraz krótko poinformować jaki mają Państwo problem. Na wiadomości bez tych danych nie będziemy odpowiadać. Postaramy się wtedy skontaktować z Państwem w jak najszybszym czasie.

10. TV Live Polish nie zwraca żadnych kosztów za urządzenia które Państwo zakupicie do odbioru naszych programów. Nie skupujemy tez takich urządzeń

11. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość naszych usług jeżeli Państwa łącze internetowe jest wolnej szybkości

12. Po 24 h od aktywizacji żadne wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z naszych usług

13. Urządzenia które nam Państwo przysyłacie na czas wykonywana usługi po jej zakończeniu zostaną odesłane do Państwa na ich koszt.

Podejmując współpracę z TV Live Polish tym samym wyrażacie Państwo zgodę na nasze zasady płatności i zobowiązujecie się do terminowych wpłat za nasze usługi.Wejdź na stronę jak i zapraszamy na .
Sztuki Walki Częstochowa || ©TvLivePolish 2008 || Created by Strony Internetowe Częstochowa